Blyantstegning af barn/baby

Jeg tilbyder blyantstegning af barn/baby, tegnet efter et fotografi. Fotografiet behøver hverken være nyt eller helt perfekt for at der kan komme en flot tegning ud af det, men gerne relativt i fokus, Ideelt set med en hånd og et øre synligt, og helst hvor barnet har lukket mund. Jeg har tegnet spædbørn professionelt siden 1990’erne og er bl.a. uddannet af kunstneren Heather Spears. Du sender bare nogle billeder til mig pr mail, så udvælger vi sammen det eller de bedste, som jeg tegner efter. Du får selvfølgeligt eventuelle skitser med. Tegningen kan afhentes eller bliver sendt. Ønsker du flere personer på tegningen, kan du kontakte mig angående pris. Tegningen udføres i A4 eller […]

Læs mere

Watercolor painting of your belly

I offer watercolor painting of your beautiful pregnant belly. Usually I paint after a photograph, but in some cases I come to your house and paint you there. The photograph does not have to be new or completely perfect for a beautiful belly watercolor to come out of it. You just send me some pictures and we will choose the best that I paint for. I first draw your belly, where you of course also keep any sketches and then apply colors in many layers. You can help decide the color choice. The watercolor can be picked up or send by mail. If you are posing yourself the actual painting process takes about 2 […]

Læs mere

Guidance on fertility treatment abroad FOR FREE

Guidance on fertility treatment abroad – based on own experiences and research, as well as many conversations with pregnant women. I have received numerous inquiries regarding fertility treatment in Russia and have entered into a partnership with 2 Russian fertility clinics for referral commission, so I have time for these conversations and can offer them for free. The conversations are most often by text message or telephone and are about the options for fertility treatment until the age of 55, with or without a partner, with your own or donor eggs. We can also discuss “baby guarantee” – an offer where you get your baby within a maximum of 3- 4 treatments or 80% […]

Læs mere

Parent & Child Watercolor

Watercolor of you and your newborn, your toddler with or without any siblings. All the pictures can be done with or without face – here it is just important to state that I am not a trained portrait painter, so do not expect a photographic resemblance. Send me some pictures and I will paint for the best. The result (watercolor, and any sketches) you pick up in Kbh NV or receive by mail depending on where you live. Price 200 EUR + possible shipping

Læs mere

Baby painted on the belly

The ideal feature for baby shows I come out to your baby shower or another event, for example last day at work before maternity, motherblessing or birthday. Then I perform an external examination of the belly as in a normal midwife check and draw how the baby is lying in the stomach that day. Of course, we also hear baby’s heartbeat. The baby is then painted on the abdomen with approved non-toxic face paint. I paint the baby itself and your friends / children / colleagues can paint the background if they want. We take pictures before, after and a time lapse video which you will receive by email on wetransfer Duration 1 hour […]

Læs mere

Art services

Being pregnant and having a child is a completely unique event that usually only takes place a few times in a woman’s life. All the more reason to celebrate the process and enjoy some special moments in your pregnancy, even during a busy life, where you also often have to work, build a home, finish projects and get ready. For the last 15 years I have been painting on bellies for baby showers and mother blessings and it is a great way to gather all the friends / family / colleagues to celebrate the pregnancy. There is lots of laughter, great stories, champagne bubbles and cake at those parties and I love being the […]

Læs mere

Vejledning om fertilitetsbehandling i udlandet GRATIS

Vejledning om fertilitetsbehandling i udlandet – baseret på egne erfaringer og research, samt mange samtaler med gravide. Jeg har fået talrige henvendelse ang. fertilitetsbehandling i Rusland og har indgået et samarbejde med 2 russiske fertilitetsklinikker om henvisningsprovision, så jeg har tid til disse samtaler og kan tilbyde dem gratis. Samtalerne er oftest pr sms eller telefon og drejer sig om de muligheder der er for fertilitetsbehandling indtil det fyldte 55. år, med eller uden partner, med egne eller donor-æg. Vi taler evt. om “babygaranti” – et tilbud hvor du får din baby indenfor max 3-4 behandlinger eller 80% af pengene tilbage. Vi taler tit om de følelsesmæssige og praktiske aspekter af behandlingen og du […]

Læs mere

Kunstydelser

At være gravid og få et barn er en helt unik begivenhed der som regel kun finder sted få gange i en kvindes liv. Så meget desto mere grund til at fejre processen, stå stille og virkelig være i graviditeten i nogle øjeblikke i et travl liv, hvor du jo også tit skal arbejde, bygge rede, afslutte projekter og gøre klar. De sidste 15 år har jeg malet på maver til babyshowers og motherblessings og det er en fantastisk måde at samle alle veninderne/familien/kollegaerne om at fejre den fine mave. Der er masser af grin, gode historier, bobler og kage ved de fester og jeg elsker at være det kreative indslag. Det er en […]

Læs mere

Forældrer&Barn-akvarel

Akvarel af dig og din nyfødte, din tumling med eller uden eventuelle søskende. Alle billederne kan udføres med eller uden ansigt – her er det blot vigtigt at fastslå at jeg ikke er portrætmaler-uddannet, så forvent ikke en fotografisk lighed. Send mig nogle billeder, så maler jeg efter det bedste. Resultatet (akvarel, og eventuelle skitser) henter du i Kbh NV eller får med bud alt efter hvor du bor. Pris 1500,- DKK+ evt forsendelse

Læs mere

Akvarelmaleri af din mave

Jeg tilbyder akvarelmaleri af din fine gravide mave. Som regel maler jeg efter et fotografi, men i nogle tilfælde kommer jeg hjem til dig og maler dig der. Fotografiet behøver hverken være nyt eller helt perfekt for at der kan komme en flot mave-akvarel ud af det. Du sender bare nogle billeder til mig, så udvælger vi sammen det bedste, som jeg maler efter. Jeg tegner først din mave, hvor du selvfølgeligt også beholder eventuelle skitser og lægger herefter farver på i mange lag. Du kan selv være med til at bestemme farvevalg. Akvarellen kan afhentes eller dukker op med bud. Hvis du sidder model tager maleprocessen ca 2 timer, incl tørretid. Alle billederne […]

Læs mere